melisaki:

Procida
photo by Paolo Monti, 1968

melisaki:

Procida

photo by Paolo Monti, 1968